?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 塔吊钢丝l?- 南通v云金属制品有限公?/title> <meta name="applicable-device" content="pc,mobile"/> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform"/> <meta name="MobileOptimized" content="width"/> <meta name="HandheldFriendly" content="true"/> <meta name="Keywords" content="塔吊钢丝l?> <meta name="Description" content="Z详细介绍塔吊钢丝l品内?包括塔吊钢丝l的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有塔吊钢丝新闻以及最新的市场塔吊钢丝lh?咨询电话:15312608257"> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60032/js/jquery-1.8.2.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60032/js/cloud-zoom.1.0.2.min.js"></script> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST60032/css/prod1.css"/> <link href="/template/NEST60032/css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NEST60032/css/css_con.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NEST60032/css/prod1.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="/template/NEST60032/js/jquery.min.js"></script> <script src="/template/NEST60032/js/jquery.flexslider-min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60032/js/script.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <!--Header--> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60032/js/base.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60032/js/lpp.js"></script> <link href="/template/NEST60032/css/kk.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <div class="top-box"> <div class="top-box-x"><div>南通v云金属制品有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">打桩钢丝l?/a>?a href="/supply/"></a>?a href="/news/"></a>{相关信息发布和资讯Q敬请关注!</div><div style="float:right;"><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/34853/stat/"></script></div></div> <div class="top"> <div class="logo"><img src="/uploads/logo/20210911045328.png" alt="南通v云金属制品有限公?></div> <div class="top-R"> <div class="top-R1"> <a rel="nofollow" href="javascript:void(0);" onclick="SetHome(this,window.location)">设ؓ首页</a> <a>|</a> <a rel="nofollow" href="javascript:void(0);" onclick="AddFavorite(window.location,document.title)">加入收藏</a> <a>|</a> </div> <!-----------> <!-------top-R2-----------> </div> </div> </div> <!---------top-box-----------> <div class="nav-box"> <div class="nav"> <ul> <li> <a rel="nofollow" href="/" title="首页" >首页</a></li> <li class="drop-menu-effect"><a rel="nofollow" href="/about/" title="公司?> 公司?/a></li> <li class="drop-menu-effect"><a rel="nofollow" href="/news/" title="新闻中心" >新闻中心</a></li> <li class="drop-menu-effect"><a rel="nofollow" href="/supply/" title="产品中心" >产品中心</a></li> <li class="drop-menu-effect"><a rel="nofollow" href="/about/about2.html" title="资质认证">资质认证</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/" title="联系我们"> 联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div class="sbox"> <dl> <dt> <form action="/key.aspx" target="_blank"> <input type="text" name="k" class="text" id="keywords" placeholder="输入回R搜烦" onkeydown="if(event.keyCode==13){SiteSearch('/search.html', '#keywords');return false};"/> <input type="submit" class="submit" value="搜烦" /> </form> </dt> <dd> 大家都在搜: <a href="/key.aspx?k=%e9%92%a2%e4%b8%9d%e7%bb%b3" rel="nofollow">钢丝l?/a> <a href="/key.aspx?k=%e9%92%a2%e4%b8%9d" rel="nofollow">钢丝</a> <a href="/key.aspx?k=%e5%a1%94%e5%90%8a%e9%92%a2%e4%b8%9d%e7%bb%b3" rel="nofollow">塔吊钢丝l?/a> <a href="/key.aspx?k=%e9%92%a2%e4%b8%9d%e7%bb%b3%e5%8e%82%e5%ae%b6" rel="nofollow">钢丝l_?/a> </dd> </dl> </div> <!-- banner 开?--> <div class="banner-h"> <div class="w-banner w"> <div class="banner-bg"> <div class="banner"></div> </div> </div> <div class="banner-ctrl"> <span class="banner-ctrl-prev"></span> <span class="banner-ctrl-next"></span> </div> </div> <script type="text/javascript"> var picarr = new Array(); var imgLink = new Array(); var banTime = 3500; // 控制滚动旉 picarr[1] = "/uploads/link/20210911044029.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20210911044053.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20210911044113.jpg"; ; //生成三张囄 imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; ; //生成三张链? banner(picarr,imgLink,banTime); </script> <!-- banner l束 --> <div class="all"> <div class="main"> <div class="main_left"> <div class="leftitem"> <div class="tit"> 产品中心 </div> <div class="cates"> <dl> <dt><a href='/ddhlgss/'>电动葫芦钢丝l?/a></dt> <dt><a href='/djgss/'>吊机钢丝l?/a></dt> <dt><a href='/xwjgss/'>旋挖机钢丝</a></dt> <dt><a href='/dxgss/'>镀锌钢丝</a></dt> <dt><a href='/gmgss/'>光面钢丝l?/a></dt> <dt><a href='/bsgss/'>包塑钢丝l?/a></dt> <dt><a href='/dtgss/'>甉|钢丝l?/a></dt> <dt><a href='/gsssj/'>钢丝l烦?/a></dt> <dt><a href='/qcjgss/'>起重钢丝l?/a></dt> <dt><a href='/ddgss/'>塔吊机钢丝</a></dt> <dt><a href='/kygss/'>矿用钢丝l?/a></dt> <dt><a href='/dlgss/'>吊篮钢丝l?/a></dt> <dt><a href='/dzjgss/'>打桩机钢丝</a></dt> </dl> </div> </div> <div class="leftitem02 leftitem"> <div class="tit"><span>联系我们</span></div> <div class="lianxi"> <dl> <dt> <div>热线电话:</div> <div class="tels">15312608257</div> </dt><!--大类--> <dd> 邮箱Q?a rel="nofollow" href="mailto:610200551@qq.com">610200551@qq.com</a><br/> 地址Q?span class="footer_box1">江苏省南通市通州区张芝山镇工业园?/span> </dd> </dl> </div> </div> </div> <div class="main_right"> <div class="sitemap"> 当前位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/ddgss/">塔吊机钢丝</a> > <a href="/supply/5.html">塔吊钢丝l?/a> </div> <div class="content"> <h1 class="content-h1">塔吊钢丝l?/h1> <div class="news_author">来源Q?a href='http://www.cheyouji.com.cn/supply/5.html'>http://www.cheyouji.com.cn/supply/5.html</a> 发布日期Q?018-11-8 17:41:20 </div> <div class="procontent"> <div class="tit"> <dl> <dt>产品介绍</dt> <dd></dd> </dl> </div> <div class="detail"> <div><p> <b><a href="http://www.cheyouji.com.cn/" target="_blank" style="font-weight:bold">塔吊钢丝l?/a></b>Q顾名思义Q塔吊上使用?a href="http://www.cheyouji.com.cn/supply/10.html" target="_blank">钢丝l?/a>Q?a href="http://www.cheyouji.com.cn/supply/5.html" target="_blank">塔吊钢丝l?/a>常用规格有点接触钢丝lI6*19?*37,U接触钢丝6*29FI?8*7?V39S?5W*7Q塔吊钢丝的常用直径有Q?.7MM?1MM?2MM?2.5MM?3MM?4MM?6MM{,比较高的塔基优先选择不旋转钢丝Q推荐优选不旋{防扭钢丝lI4V39S+5FC?5W*7?br /> <br /> 塔吊怎么换主钢丝l?Q?br /> 最单的是先把吊钩与变q小车连接,原因是没有主钢丝lx候防止吊钩落地。然后乘坐变q小车到起重臂最前端d限位q有一c_x候停车用l_把主钢丝l与变幅Rq接Q然后往前走变幅RQɞR前面钢丝l不受力Q摘钩头Q即主钢丝与吊臂连接处。后收回变幅RQ落钩,把新塔吊钢丝l头与旧塔吊钢丝Ѿl_用焊机焊死连接,起钩Q直到新钢丝l_起升h上面~绕三圈为止Q在后^臂固定新钢丝l_ƈ把与旧钢丝јq接处砸开Q把旧钢丝用落钩方式落臛_面,新钢丝固定在v升卷扬上面,起钩Q直到新钢丝l_部离圎ͼ固定新钢丝到变q小车上Q装钩头Q然后一边走R一边落钩,使变q小车直到吊臂最q处Q把钩头与v重臂q接Q后拆新钢丝l与变幅Rq接处,收回RQ拆吊钩与变q小车连接处Q完事,q样做不用事后重新穿l钢丝Q比较省时省力! </p> <p> <br /> </p> <p> 产品实图展示Q?</p> <p> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34853/201811081740171973485370639.jpg" alt="" /> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34853/201811081740189793485331086.jpg" alt="" /> </p> <p>                    4V39S+5FC-13                                                6X37+FC-13 </p></div> <span style=" display:none;"><script type="text/javascript" src="/template/NEST60032/other/submit_ajax.ashx?action=view_article_click&id=187&click=1"></script></span> <div class="pagess"> <span>下一:<a href="/supply/1.html">打桩机钢丝</a></span> <span>上一:<a href="#"></span> </div> <div class="info_key"> <span>此文关键字:</span> <a href='/key.aspx?k=%e5%a1%94%e5%90%8a%e9%92%a2%e4%b8%9d%e7%bb%b3'>塔吊钢丝l?/a>,<a href='/key.aspx?k=%e5%a1%94%e5%90%8a%e9%92%a2%e4%b8%9d%e7%bb%b3%e4%bb%b7%e6%a0%bc'>塔吊钢丝lh?/a>,<a href='/key.aspx?k=%e5%a1%94%e5%90%8a%e9%92%a2%e4%b8%9d%e7%bb%b3%e6%89%b9%e5%8f%91'>塔吊钢丝lx?/a>, </div> </div> </div> </div> </head> <div class="clear"></div> <div class="cateslist xgxinwen"> <dl> <dt>相关新闻</dt> <dd> <div class="txt xiangguan-x"><a rel="nofollow" href="/news/45.html" title="【推荐】南通v云钢丝厂家分n塔吊钢丝l用中的几Ҏ查_使用q程中注意点">【推荐】南通v云钢丝厂家分n塔吊钢丝l用中的几Ҏ查_使用q程中注意点</a></div> </dd> <dd> <div class="txt xiangguan-x"><a rel="nofollow" href="/news/44.html" title="【分析】先买回来的塔吊钢丝l如何长久存放呢?">【分析】先买回来的塔吊钢丝l如何长久存放呢?</a></div> </dd> <dd> <div class="txt xiangguan-x"><a rel="nofollow" href="/news/33.html" title="【图文】塔吊钢丝有选择技巧吗Q主要是什么呢Q?>【图文】塔吊钢丝有选择技巧吗Q主要是什么呢Q?/a></div> </dd> <dd> <div class="txt xiangguan-x"><a rel="nofollow" href="/news/31.html" title="钢丝l_家ؓ您介l塔吊钢丝h的差别在哪里Q?>钢丝l_家ؓ您介l塔吊钢丝h的差别在哪里Q?/a></div> </dd> </dl> </div> <div class="cateslist xgtupian"> <dl> <dt>相关囄</dt> <dd> <div class="img"><a rel="nofollow" href="/supply/5.html" title="塔吊钢丝l?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34853/201812101535583153485397718.jpg?path=www.cheyouji.com.cn/uploads/cp/201812101535583153485397718.jpg" alt="塔吊钢丝l?/></a></div> <div class="txt cateslist-txt"><a rel="nofollow" href="/supply/5.html" title="塔吊钢丝l?>塔吊钢丝l?/a></div> </dd> </dl> </div> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <!----------------------------------------------------footer开?------------------------------------------------> <div class="footer-box"> <div class="footer"> <div class="footer-L"> <p>南通v云金属制品有限公?/p> <p>联系人:<span>张先?/span></p> <p><span>?话:15312608257</span></p> <p><span style="line-height:30px;">?话:15962965009</span></p> ?真:0513-86108679 商务QQQ?10200551<br /> ?:<a rel="nofollow" href="mailto:610200551@qq.com">610200551@qq.com</a><br /> |?址Qwww.cheyouji.com.cn<br /> ?址Q江苏省南通市通州区张芝山镇工业园?nbsp; </div> <!-------------------> <div class="footer-R"> 版权所?nbsp;© www.cheyouji.com.cn 备案P<a rel="nofollow" target="_blank"></a> <a href="/sitemap.html">|站地图</a> <a href="/sitemap.xml">XML</a> <a href="/changecity.html">城市分站</a> <a href="/4g/" target="_blank">手机?/a> <div> <p>热门推广Q?/p> </div> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2018-11-06/"></script> Powered by <a rel="nofollow" rel="nofollow" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a> <div>钢丝l_家哪家好Q供应订做多钱Q怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供塔吊钢丝、、、等品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ</div> <div class="erwei"><img src="/template/NEST60032/images/weib.png" alt="" /></div> </div> <!---------------------> </div> </div> <div style=" position: fixed;right: 0; top: 463px; z-index: 999;"> <a ><img src="/template/NEST60032/images/albb.jpg" alt=""></a></div> <script type="text/javascript" id="bdshare_js" data="type=slide&img=1&pos=left&uid=0" ></script> <script type="text/javascript" id="bdshell_js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <script> (function(){ var src = "https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?d182b3f28525f2db83acfaaf6e696dba"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https'){ bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else{ bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <!----------------------------------------------------footerl束-------------------------------------------------> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div><a href="http://www.cheyouji.com.cn/">男人的j放进女人p的视频_japanese日本熟妇伦m0m_欧美成人国产精品视频_孩交videos精品乱子豆奶视频</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>